Solo Jazz

Improvizacije, koreografije, show nastupi i sve ostalo što se pleše na Jazz muziku 30ih i 40ih, a nije u paru, danas je poznato pod imenom Solo Jazz.

Zabava zagarantirana!

Solo Jazz se pleše na muziku sporog, umjerenog i brzog tempa.